Пәндер

Ұлттық Негізгі Пәндер

Ағылшын тілі мен әдебиеті

Орыс тілі мен әдебиеті

Араб тілі және әдебиеті

 

 

Жоғары білім беру саласындағы ұлттық бастамалар

Батыс Еуропа Тілдері (Итальян, Португал, Грек, Голланд)

 

 

 

Шанхайдың жетекші пәндері

A

Шет тілдері мен әдебиет

B

 Қолданбалы Экономика

B

 Саяси Ғылымдар

B

 Білім Беру

B

 Журналистика

B

 Іскерлік Әкімшілік

 

 

 

Университеттің жетекші оқу пәндері

Жапон тілі мен әдебиеті

халықаралық саясат

Француз тілі мен әдебиеті

 неміс тілі мен әдебиеті

Бизнесті басқару

 Журналистика және коммуникация

Шетел тілі лингвистикасы және қолданбалы лингвистика

 

 

 

 

Ұлттық өзгеше Мамандықтар

A

Испан тілі мен әдебиеті

Араб тілі мен әдебиеті

Еуропалық тілдер тобы

Азия және Африка тілдері тобы

B

Француз тілі мен әдебиеті

Жапон тілі мен әдебиеті

C

 Ағылшын тілі мен әдебиеті 

 

D

Орыс тілі мен әдебиеті

 

F

Неміс тілі мен әдебиеті

Журналистика

бөлісу: